TKTC GENEL KURUL DUYURUSU

Değerli Üyemiz,

Dernek Yönetim Kurulunun 2 Mayıs 2021 tarihli, 31 Sayılı Kararı ile Derneğimizin 2020 yılında yapılması gereken olağan genel kurul toplantısının 19 Mayıs 2021 Çarşamba tarihinde, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 26 Mayıs 2021 tarihinde aşağıda belirtilen gündem ile dernek merkezinde saat 14.00’de yapılmasına karar verilmiştir.

Değerli katılımlarınız hassasiyetle beklenmektedir.

Saygılarımızla.

Gündem:
1- Açılış ve Yoklama
2- Divan Başkanlığı Seçimi
3- Saygı Duruşu ve Istiklal Marşı
4- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması
5- Tahmini bütçenin Görüşülmesi
6- Tüzük değişikliklerinin oylanması
7- Dernek organlarının asıl ve yedek üyelerinin seçimi,
8- Dilek ve temenniler, Kapanış.