Hakkımızda

Kuruluş Bildirisi

Akdeniz havzası, Karadeniz ve Balkanlar ile iki kıtanın birbirine kavuştuğu, çağların Başkenti Istanbul’u kendine merkez almış, coğrafyamızın geçmişi Tarih’i, onun gunumuze uzantısı olan Kültür’ü ve ikisinin elçiliğini yapan Turizm Rehberliğini kendine isim olarak benimsemiş, 6326 sayılı kanunun tarif ettiği şekilde ruhsatname sahibi olan bir grup profesyonel rehber olarak, gönüllülük esasına dayanan bir birlikteliğe adım attık.

Sağlıklı örgütlenmenin gönüllülük esasına dayanması gerektiğinin yıllar içinde yaşadığımız tecrübelerle sabit olmasından hareketle, Türkiye Cumhuriyetinin bizlere verdiği yasal hakları kullanarak, sahip olduğumuz sosyal ve mesleki sorumluluk duygusu gereği, TARİH, KÜLTÜR, TURİZM REHBERLER DERNEĞİNİ kurduk. Bu minvalde, Türkiye’de ortak dil esasına dayanmayan ve bölgesel olmayan ilk rehberler derneği olmak nedeniyle onur duyuyoruz.

Karşılıksız yardımlaşmacı ve dayanışmacı niteliklerini gerek şahidi olduğumuz hâl, hareket ve tavırlarla gerekse CSMT kanallarında 4 yıla yakın süredir sergilenen performansla göstermiş olan bir avuç rehber olarak kurduğumuz derneğin amacı, üyelerinin;

a) sosyal, kültürel, sportif, mesleki ve akademik yaşantılarına katkı sağlamak,

b) Aralarındaki dayanışmayı artırmak,

c) Mevcut çalışma şartlarının iyileştirilmesine ve mesleğin kamuoyu nezninde saygınlığını arttırmak,

d) Yurtiçi ve yurtdışında nitelikli hizmet vermelerinde yol gösterici olmak,

e) Yükseköğretim sisteminde bünyesinde yer alan turist rehberliği eğitim kurumlarında verilen eğitimin kalitesinin arttırılmasına katkı sunmak,

f) Turizm piyasasının ulusal ve uluslararası operasyonlarında yararlanabilecekleri niteliklerde lisanslı yerli ve yabancı rehberler ile hizmet sağlayıcılarına arasında köprü olmak,

g) Yerli ve yabancı turistik ürün tüketicilerinin nitelikli tercihler yapmaları yönünde bilgilendirilmesini sağlamak,

h) Türkiye turizmine ve rehberlik mesleğine katkı sunanları onurlandırmak ve teşvik etmek suretiyle kamuoyu ile paylaşmak ve bu amaçla diğer kuruluş ve dernekler ile işbirliği geliştirmek,

olarak belirlenmiş ve hazırlanan tüzükte de böyle ifade edilmiştir.